arciděkanský kostel sv. Václava, Šluknov

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Raně barokní kostel svatého Václava ve Šluknově se nachází na místě dřívějšího kostela, který byl dvakrát zničen požárem. Podruhé se tak stalo v roce 1710. Pozůstatky kostela byly poté strženy a na jeho místě byl vystavěn podstatně větší nový chrám zasvěcený svatému Václavovi. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 

kostel sv. Václava Šluknov

Historie

Na místě, kde kostel stojí, existoval v minulosti starší svatostánek, existují o něm doklady již z roku 1346. Roku 1634 však spolu s městem vyhořel. Ještě za třicetileté války byl nicméně obnoven a v roce 1669 vysvěcen. V roce 1710 však padl za oběť dalšímu požáru. V následujících letech (1711-1722) byl vystavěn nový, raně barokní a výrazně větší kostel. Stalo se tak pravděpodobně podle plánů architekta J. L. von Hildebrandta, klenba a její výzdoba jsou zřejmě prací stavitele Octavia Broggia.

Interiér

Oltářní stůl pochází ještě z původního kostela. Hlavní oltář je z konce 18. století. Nalevo od něj stojí vrcholně barokní sochy sv. Ludmily a sv. Vojtěcha, napravo socha sv. Víta a sv. Prokopa. Sochy jsou dílem místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina z České Kamenice. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Ve dvou zasklených vitrínách se nacházejí figuríny římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie, jejichž ostatky byly do Šluknova přineseny na přelomu 17. a 18. století. Naproti hlavnímu vchodu uprostřed lodi se nachází oltář svaté Barbory, kde se o Vánocích vystavuje dřevěný ručně vyřezávaný betlém.

Varhany

Varhany, které mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal, postavila přímo pro kostel sv. Václava firma Schuster a syn ze Žitavy. Pocházejí z let 1937-1942. Jedná se o mistrovské dílo, které vychází z výborné akustiky chrámu.

 

kostel sv. Václava malba

Místo uskutečnění

51.0044961N, 14.4517839E

Sdílejte info